ORGCHARTS & HCM        HR | FIN | MGR | WNR           DEMO    GRATIS VERSIE    TEST    WEBSHOP    ORGPLAN.NL

-a


de DIGITAL WORKSPACE voor HR, FINANCE, MANAGERS en WERKNEMRS


Compensation

Tegenover performance staat compensation

Het goedgekeurde formatieplan is de "to-do list" voor HR. Om de personeelsbezetting conform het formatieplan te krijgen zal er in-, uit- en doorstroom moeten plaatsvinden.

Deze legpuzzel wordt in het HCM “planboard” opgelost. Daar kan met werknemers, sollicitanten en boventalligen geschoven worden. Werknemers kunnen op hun nieuwe plek gezet worden, of tijdelijk geparkeerd worden. Op de parkeerplaats (rechts) kunnen boxes of ketens tijdelijk worden geparkeerd. Ook kunnen daar externen worden binnengehaald, zoals: uitzendkrachten, sollicitanten in portefeuille, oproepkrachten, etc. Het is altijd handig om deze kandidaten bij de hand te hebben.