de HUMAN CAPITAL MANAGEMENT oplossing

voor HR, FINANCE, MANAGERS en WERKNEMERS


Orgcharts

Organigrammen vormen de kern van de My-HRPlaza oplossingen. Simpel gezegd is er software om 1-step, 2-step en 3-step organigrammen te produceren.

De 1-step organigrammen halen hun gegevens 1-op-1 op uit het HR/Payroll-systeem waarmee het verbonden is, waarna er direct gedistribueerd wordt. Er komen geen menselijke handelingen aan te pas *. Een bijzonder snelle en efficiente oplossing. Wel moeten de gegevens in het HR/Payroll-systeem op orden zijn en al datgene bevatten wat men in het organigram wil zien.

De 2-step organigrammen halen als eerste stap ook hun gegevens 1-op-1 op uit het HR/Payroll-systeem waarmee het verbonden is, maar bieden de gebruiker(s) als tweede stap de gelegenheid om het organigram uit te breiden of aan te passen alvorens het gedistribueerd wordt.

De 3-step organigrammen voegen nog als derde stap de mogelijkheid van extrapolatie toe. Stap-2 (edit) en stap-3 (extrapolatie) kunnen zowel afwisselend als door elkaar gebruikt worden. Hiermee kunnen toekomstscenario's (tijdreeksen) worden gebouwd die de kern van HCM vormen.

* Geldt alleen bij aanwezigheid van een webverbinding (API).

Basis organigrammen - De eenvoudigste en tevens goedkoopste combinatie bestaande uit de modules: Viewer, Layout, Connector en Hosting. Bestemd voor 1-Step Orgcharts.

Editable organigrammen - De middelste combinatie bestaande uit de modules: Viewer, Editor, Connector en Hosting. Bestemd voor 2-Step (Editable) Orgcharts. Omvat ook alle functionaliteit van Basic

Tijdreeks organigrammen - De meest omvangrijke combinatie bestaande uit de modules: Viewer, Editor, TimeSerie, TS Connector en Hosting. Bestemd voor 3-Step organigrammen. Omvat ook alle functionaliteit van Basic en Power.

My-Orgchart en My-HRPlaza delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules (Basic of Power), voor My-HRPlaza is de uitgebreide set (TimeSerie) vereist. De volgende modules zijn beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting.

's Werelds meest geavanceerde, webbased organigram software - De techniek achter My-Orgchart en My-HRPlaza heeft de volgende kenmerken:

Cloud en Web. My-Orgchart en My-HRPlaza zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Multi-Platform en Zero Install. Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

Add-on. My-Orgchart en My-HRPlaza vormen één geheel met uw HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens rechtstreeks op. U merkt niet eens dat het verschillende systemen zijn.

High Performance. Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.

Beveiliging. Uw gegevens altijd in-house, zodat uw ICT-afdeling zelf voor de beveiliging kan zorgen en kan bv. aansluiten op SharePoint, Google+ of een willekeurige andere portal. Verder zien uw managers alleen hun eigen mensen.

SaaS . Onze software wordt als huur-abonnement aangeboden. Er zijn geen implementatie kosten.