ORGCHARTS & HCM        HR | FIN | MGR | WNR           DEMO    GRATIS VERSIE    TEST    WEBSHOP    ORGPLAN.NL

Basic 100

Basic Portal en Organigrammen - max. 100 werknemers.

Kosten: € 240 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

Basic 250

Basic Portal en Organigrammen - max. 250 werknemers.

Kosten: € 600 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

Basic 500

Basic Portal en Organigrammen - max. 500 werknemers.

Kosten: € 1.200 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

Power 100

Power Portal en Organigrammen - max. 100 werknemers.

Kosten: € 300 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

Power 250

Power Portal en Organigrammen - max. 250 werknemers.

Kosten: € 750 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

Power 500

Power Portal en Organigrammen - max. 500 werknemers

Kosten: € 1.500 per jaar. Bestel voor het eerste jaar.

SaaS

U kunt My-HRPlaza zowel in onze webshop als rechtstreeks bij ons huren. De eerste maand is een gratis testmaand. In feite huurt u My-HRPlaza. U betaalt een bedrag per module per jaar dat afhankelijk is van het aantal werknemers.

My-HRPlaza wordt verhuurd in drie module-combinaties die bestemd zijn voor: Contacts-, Metrics- en Planning-Orgcharts. De modules die gecombineerd worden zijn: Connector, Viewer, Editor (optioneel), Layout, T12 (optioneel) en Hosting (optioneel).

Connector:

 • Een organigram kan alleen van gegevens worden voorzien via de Connector of de Editor.
 • De Connector leest automatisch 1-op-1 de gegevens in uit het HR/Payroll-systeem. Het produceren van het organigram gaat automatisch.
 • Voor ieder HR/Payroll-systeem kan een Connector gemaakt worden. Veel Connectoren zijn er al. Daarnaast is er de algemene Connector die met Excel-bestanden werkt.
 • Omdat er altijd een Connector beschikbaar is, maakt deze standaard onderdeel uit van iedere combinatie.

Viewer:

 • De organigrammen moeten bekeken kunnen worden. Daarvoor dient de Viewer.
 • Deze module, bestemd voor eindgebruikers, maakt daarom onderdeel uit van iedere combinatie.

Editor:

 • Soms is het organigram alleen bekijken voldoende. In dat geval is de Editor overbodig. Maar soms moet er ook geschreven kunnen worden. Daarvoor dient de Editor.
 • Met de Editor kan een veelheid aan taken uitgevoerd worden: muteren, schuiven, tekenen, analyseren, stippellijntjes aangeven, alternatieve hierarchien vastleggen, etc.
 • De Editor kan ook onbeperkt Excel- of XML-bestanden, met additionele populaties aan het organigram toevoegen.
 • Voor de zwaardere toepassingen, zoals planning, is de Editor een must.

Layout:

 • De Layout-functionaliteit is een must. Maar deze functionaliteit is ook in de Editor terug te vinden.
 • M.a.w.: zonder Editor is Layout verplicht, maar met Editor is Layout overbodig.

TS12:

 • T12 (times 12) is nodig wanneer men tijdreeksen wil aanleggen. Feitelijk is het een administratieve module die de licentieomvang met een factor 12 verhoogt.
 • Om langs de tijdas te kunnen plannen zijn naast T12 ook de Editor en de uitgebreide versie van de Connector vereist.

Hosting:

 • Hosting is vereist indien er gekozen wordt voor installatie op onze webservers (public cloud). Als alternatief kunt u kiezen voor installatie op uw webservers (private cloud).