HR | FIN | MGR | WNR           DEMO    FREE VERSIE    TEST      MY-ORGCHART


de HUMAN CAPITAL MANAGEMENT oplossing

voor HR, FINANCE, MANAGERS en WERKNEMERS


Teamwork

COMMUNITY

Een community is een groep mensen die (veel) samenwerkt. Ze hoeven niet perse collega's van elkaar te zijn. Het kunnen bijvoorbeeld inkopers en verkopers zijn, chauffeurs en verladers, etc. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden van social media denkbaar. De populaties hoeven niet beperkt te blijven tot de eigen vaste werknemers. Externen, medewerkers van partner bedrijven, kandidaten, allemaal kunnen ze tot een community gaan behoren.

Teamwork begint met het vastleggen van de informele organisatie: niet "wie is de baas van wie", maar "wie werkt samen met wie". Deze teams (samenwerkende mensen of communities) kunnen dwars door de organisatie heen lopen. Het makkelijkste is om op formatieplaatsnivo vast te leggen tot welke teams men behoort.

COMMUNITIES AANLEGGEN

My-HRPlaza haalt populatiegegevens op uit het HR-systeem. Als in het HR-systeem vastgelegd is in welke community de bezetters van een bepaalde formatieplaats horen, dan kan er automatisch een up-to-date community organigram geproduceerd worden en de toegang tot zo'n community geregeld worden.

Veronderstel dat men alle transportmedewerkers in een community wil zetten. Men koppelt dan dit community kenmerk aan de afdeling Transport. M.a.w. als er een transport medewerker vertrekt en er komt een andere voor in de plaats, dan is de community-populatie gemuteerd zodra het HR-systeem gemuteerd is.Informatie

  • Indeling

My-HRPlaza bevat een indeling die er voor zorgt dat verschillende soorten van berichten en documenten niet door elkaar raken. Zo is er een sectie die company informatie bevat, een sectie met aan de gebruiker gerelateerde informatie en een sectie met groeps- en teamberichten.

De company-informatie wordt centraal verstrekt en bevat voor alle werknemers relevante informatie zoals het personeelshandboek, de functiebeschrijvingen, het company organigram, maar ook eenvoudige zaken zoals een aankondiging voor het komend personeelsfeest.

Het persoonlijk gedeelte omvat informatie die alleen op de werknemer (gebruiker) betrekking heeft, zoals zijn of haar arbeidscontracten, loonstroken, gemaakte keuzes in het a la carte systeem.

Het chat gedeelte omvat de informatie die met teamleden gedeeld wordt over de dagelijkse gang van zaken in het werk.

  • Chatten

Door in te loggen in My-HRPlaza kunnen teamleden in een gesloten omgeving met elkaar chatten. Dat blijkt in alle opzicht de snelste en eenvoudigste manier van communiceren te zijn: er hoeft niet gewacht te worden totdat iemand eindelijk aan de lijn kan komen, vragen kunnen door iedereen binnen het team opgepakt worden en de antwoorden blijven bewaard. Communicatiekloven worden overbrugd.

  • Archief

Voorkom dat (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie buiten de deur komt door het verkeerd gebruik van Gmail, Dropbox of USB-sticks. Bewaar bestanden in de DIGITAL WORKSPACE van My-HRPlaza. Alle documenten zijn goed georganiseerd opgeslagen en daardoor makkelijk terug te vinden. Zoekfuncties werken dwars door alle bestanden heen.

  • Push berichten

Nieuwsfeiten kunnen als push berichten worden gedeeld. Bijvoorbeeld: "de mega-order is binnen", "pand verlaten nu", etc. Push-berichten worden door iedereen snel gelezen.

  • Privé berichten

Teamleden kunnen alleen zakelijk maar ook privé met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld: "ga je nog mee straks naar de teamborrel?"