de HUMAN CAPITAL MANAGEMENT oplossing

voor HR, FINANCE, MANAGERS en WERKNEMERS


OnBoarding

OnBoarding is het begeleiden van nieuwe werknemers. Niet alleen om ze sneller productief te maken maar ook om te voorkomen dat ze vertrekken. Van alle rekruten is 5% na een eerste rampzalige dag, 20% binnen de eerste 45 dagen en 30% na een jaar vertrokken. Vervanging kost 50% tot 150% van het jaarsalaris van de vertrekkende medewerker. Er is dus alle reden om de nieuwe werknemer goed te begeleiden.

Succesvol instromen wordt op drie nivo's bepaald: 1.) zorg ervoor dat nieuwe medewerkers over de juiste materialen en kennis (zoals rolduidelijkheid en bedrijfsjargon) beschikken, 2.) zorg ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen, waardevolle relaties opbouwen en zich onderdeel voelen van de organisatie, en 3.) zorg ervoor dat nieuwkomers de organisatie kennen (structuur, visie, missie, doelen, belangrijkste ontwikkelingen, cultuur).

OnBoarding Tools

Dit zijn de OnBoarding Tools die u vanuit My-HRPlaza worden aangeboden:

Deployment

Er wordt tegenwoordig steeds meer gewerkt vanuit teams (communities) waarbij alle relevante informatie door het team gemeenschappelijk wordt opgeslagen. Door een nieuwe werknemer direct binnen teams te plaatsen, wordt het inwerken versneld. My-HRPlaza voorziet in snelle (automatische) team toewijzing.

Orientation Management

Waar bevind ik mij in de organisatie en hoe vind ik de juiste collega? Veelzijdige organigrammen die kunnen zoeken op meerdere criteria helpen bij deze orientatie. Ze gaan verder dan een simpele telefoongids. Ze kunnen ook helpen om een persoon te zoeken waarvan de naam niet bekend is. My-HRPlaza biedt zowel automatisch gefabriceerde als aangepaste organigrammen.

Task Management

Een bijzondere vorm van organigrammen zijn de taak- of projectgerichte organigrammen. Deze geven aan wie er op bepaalde taken of projecten zit. Dergelijke organigrammen kunnen bedrijfsoverschrijdend zijn, omdat een project vaak door een combinatie van hoofd- en onderaannemers wordt uitgevoerd.

Social Media

Van papier en email naar social media. Collega's chatten bij voorkeur met elkaar, want dat gaat het snelst. Er is veel gratis social media software in omloop, waarvan de security niet op orde is omdat de computers in vreemde handen zijn. De HR Website biedt social media die u zelf kunt beheren. Collega's kunnen nu veilig met elkaar chatten, documenten delen en afspraken inplannen.

Information

Informatieverstrekking is misschien wel de belangrijkste taak van My-HRPlaza. Het is mogelijk om allerlei soorten van informatie te publiceren. Ook informatie op maat voor de werknemer zoals zijn of haar loonstroken, uniforme pensioenoverzichten, etc. De informatie mag in allerlei formaten aangeboden worden: Word, PDF, hyperlinks, etc. My-HRPlaza beschikt over een zoekfaciliteit dwars door alle documenten heen.

Job Description

Een functiebeschrijving helpt bij het inwerken. De nieuwe werknemer weet wat er van hem of haar verwacht wordt qua prestaties, bevoegdheden en taken. Ook de plek in de organisatie wordt duidelijk, vooral wanneer de beschrijvingen van de omliggende functies inzichtelijk worden gemaakt. My-HRPlaza biedt faciliteiten om snel functie-beschrijvingen te maken en te publiceren.

Employee Handbook

Het personeelshandboek beschrijft alle interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken. Denk bijvoorbeeld aan regels omtrent flexibele werktijden, thuiswerken, ziektmeldingen, arbeidshygiene, BHV, veiligheid, verlofaanvragen, training en nog veel meer. Zo'n handboek is een onmisbare aanvulling op het arbeidscontract. My-HRPlaza biedt faciliteiten om snel een personeels-handboek te maken en te publiceren.

Self Service Portal

De informatie hoeft niet altijd naar de werknemer te stromen, andersom kan ook: van de werknemer naar de werkgever. In My-HRPlaza kunnen allerlei self service processen van derden ondergebracht worden. Zelf biedt My-HRPlaza de mogelijkheid om flexibele arbeidsvoorwaarden keuzes door te geven, maar het is ook mogelijk om hier ESS/MSS-aplicaties onder te brengen.