Voor Werknemers

Statistisch is bewezen dat werknemers die goed worden opgevangen, begeleid en ingezet, produktiever zijn en langer bij het bedrijf blijven werken. Vandaar dat OnBoarding en TeamWork nu topics zijn, die terecht veel meer aandacht krijgen.


Primair doel van OnBoarding is het begeleiden van de (nieuwe) werknemer zodanig dat hij of zij sneller productief kan worden. Dat betreft niet alleen de fysieke zaken, zoals werkkleding. een toegangspas, een buro, een telefoon, etc. Maar het betreft vooral het verstrekken van informatie. Informatie waarmee de nieuwe werknemer de weg binnen de organisatie kan vinden, zoals een organigram, interne social media, uitleg over beloningscomponenten, digitale loonstroken, functiebeschrijvingen, (collectieve) targets,  personeelsreglementen, etc.

Teamwork ligt in het verlengde van OnBoarding. Naast een formele organisatie (wie is de baas van wie) geldt er meestal ook een informele organisatie (wie werkt samen met wie). Deze samenwerkende mensen (teams of communities) moeten niet alleen elkaar maar ook alle relevante documenten makkelijk kunnen bereiken. Social media bieden uitkomst. Nadeel is alleen dat de meest bekende producten op dit terrein (Yammer, Google +, etc.) op externe computers draaien die aan de andere kant van de oceaan opgesteld staan en waar men geen controle over heeft. De hardware van de HR Website kunt u zelf in beheer nemen.

Elkaar Vinden

Wie is wie? Het duurt soms veel te lang om een (buitenlandse) collega te vinden die over de juiste kennis beschikt. Hierdoor loopt het werk vertraging op of wordt er minder kwaliteit geleverd. Contact organigrammen bieden soulaas.

Chatten

Bewezen is dat chatten de snelste manier van communiceren is. Je hoeft niet te wachten totdat iemand opneemt. Telefoongesprekken vervliegen, waar al hetgeen er gechat is bewaard blijft. Daarom is het belangrijk dat teamleden onderling veilig met elkaar kunnen chatten.

Documenten Delen

Teamleden zijn het beste af wanneer ze een gemeenschappelijk digitaal archief kunnen aanlegen waaraan ieder een bijdrage kan leveren. Dat gaat sneller dan wanneer ieder voor zich hetzelfde papieren archief gaat aanleggen.