Human Capital Management

Human Capital Management systemen hebben als doel om er voor te zorgen dat uw menselijk kapitaal beter rendeert. Centraal staat het optimaal bezetten van de arbeidsplaatsen in de (nabije) toekomst. De juiste mensen moeten op het juiste moment ingezet zijn.

My-HRPlaza biedt een aantal oplossingen om dit doel te bereiken, zoals opvolgingsplanning, lformatieplanning, in-, uit- en doorstroom en personeelsbudgettering. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie worden voortdurend met elkaar vergeleken. Gegevens worden opgehaald, geextrapoleerd en langs de tijdas uitgezet. Men kan naar hartelust aan de invulling van het plan werken. Bij dit proces zijn HR, Finance en het lijnmanagement betrokken.

HCM Portal

De toegang tot het HCM-systeem wordt beveiligd door de HCM-portal. Als beveiliging wordt er gebruik gemaakt van twee factor authenticatie (2FA). 2FA is een veilige(re) manier van inloggen. De identiteit van de gebruiker wordt hierbij vastgesteld door middel van twee factoren. U opent het digitale slot als het ware niet met één sleutel, maar met twee sleutels. Dit betekent dat u naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, nog een tweede factor nodig hebt.

De HCM Portal voorziet in alle functionaliteit. Er is geen limiet qua aantal gebruikers, menu-opties of gebruikersprofielen.

TimeSerie

Modules: Connector, Viewer, Editor en TimeSerie.

Tijdreeks (TimeSerie) organigrammen zijn de overtreffende trap van Power organigrammen. Belangrijkste verschil is de tijdas. Waar een Power organigram een "foto" van het heden is, is een TimeSerie-organigram een "film" van en naar de toekomst. De tijdas wordt in beeld gebracht en er worden multi-organigrammen getoond.

De TS12-module, heeft daarom een 12 maal groter aantal boxes en werkt samen met de (uitgebreide) TS Connector, die de tijdas kan aanlegt en de gegevens er langs plaatst.

FlexBenefits

FlexBenefits zorgt ervoor dat werknemers binnen hun persoonlijk budget hun favoriete beloningscomponenten kunnen uitzoeken. Dat maakt ook de werkgever gelukkiger, omdat ze kunnen besparen op hun werkgeverslasten.

Info

Het Info-pakket levert content voor de HR Website. op zowel persoonlijk - als company nivo. Deze content kunt u desgewenst verder uitbreiden.