Performance (Prestatie)

Prestatiegericht belonen: het beloningsinstrument zodanig inzetten dat het personeel maximaal gaat presteren! Maar hoe vergelijken we de performance van een technisch medewerker, die zich altijd vastbijt in een probleem zodat hij het uiteindelijk weet op te lossen, met een commercieel medewerker die door z'n aanstekelijk enthousiasme veel weet te verkopen? Toegegeven het is appels met peren vergelijken, maar er is een methode. De 9-box petformance grid. Een methode die populair is in Amerika en ook hier terrein wint.

In de 9 box wordt potentieel tegenover prestatie afgezet. Beiden worden gemeten langs een schaal van drie. Zo ontstaan er negen boxes.

a


Wegen

Het belonen gaat in twee stappen. Allereerst zijn de functies ingeschaald. Hiermee wordt van iedere functie de importantie aangegeven en wordt tevens de salarisbandbreedte bepaald. Daarna krijgt iedere persoon een plaats in de 9-box. De plaatsing wordt bepaald aan de hand van beoordelingsgesprekken.

De manager plaatst vervolgens getallen (wegingsfactoren) in de cellen van de 9-box. Deze getallen corresponderen met de vrije ruimte die de manager mag wegeven: procentuele salarisverhogingen, bonusbedragen, etc. Hiermee kunnen de voorgestelde bedragen worden berekend.

In het voorbeeld hierboven: een "laag/laag-score" van 1 kan een bonus van € 1.000 opleveren, terwijl een "hoog/hoog-score" van 9 een bonus van € 9.000 kan opleveren.


Vlootschouw

Tenslotte is er de vlootschouw, ofwel de samenstelling van het team qua 9-box posities. Een team met alleen maar "sterren" wordt waarschijnlijk een dure grap, omdat de werkgever aan ieder het maximale moet bieden. Grote kans dat deze manager z'n budget gaat overschrijden. Evenmin is een team met alleen maar "onderpresteerders" ideaal. Het budget wordt niet overschreden, maar de targets worden evenmin behaald. Daarom zal het noodzakelijk zijn om dit team te verbeteren, bijvoorbeeld door externen in te huren. De samenstelling van de vloot kan voor de manager een reden om iets scheutiger of kariger te zijn met de vrije ruimte.

De vlootschouw is niet alleen vanuit beloningsperspectief interessant. Ook voor de in-, uit-en doorstroom is deze belangrijk. Sterren zijn bewegers. De kans is groot dat ze halverwege het budgetjaar promotie (willen) maken en vertrekken. Van de onderpresteerders willen managers zelf graag afscheid nemen. Maar ook hier zijn kosten aan verbonden.

Het systeem is tot een aantal dingen in staat. De 9-box scores kunnen in het organigram met kleuren worden getoond. Zo is de vlootschouw in één oogopslag duidelijk. Met de formules kunnen de nieuwe salarissen of bonussen worden berekend. Tevens worden de budgetuitputtingen bij voortduring berekend. Hierdoor is direct bekend of er verder bezuinigd moet worden of dat er nog geld achter de hand is.