OrgPlan

OrgPlan is een Nederlands bedrijf dat opgericht is in 2008. Wij zijn gespecialiseerd in organigram software. Vroeger waren dat stand-alone PC-pakketten, tegenwoordig zijn dat geïntegreerde web/cloud-oplossingen. Langs deze weg heeft ook het productaanbod van OrgPlan zich ontwikkeld.

Aanvankelijk beperkte de activiteiten van OrgPlan zich tot het wederverkopen en implementeren van OrgPlus in de Benelux. Het ooit door Microsoft ontwikkelde OrgPlus, mag zich rekenen tot de wereldwijd meest verkochte organigram software. Echter OrgPlus is ontwikkeld in de jaren negentig, grotendeels voor de opkomst van internet, tablets, ESS/MSS, en dergelijke. Daarom ligt het accent op het moderne My-Orgchart en det recent geintroduceerde HRWebshop: helemaal conform de eisen van deze tijd en met verrassend nieuwe functionaliteiten.

Reflexo

Reflexo (Hilversum) is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in software voor HR-portals en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Reflexo maakt sinds 2006 portalen die een (super)schil vormen over de bestaande systemen heen. Uitgangspunt is altijd complementair zijn aan wat er al is. Werknemers en de werkgever kunnen inloggen, ieder vanuit zijn/haar eigen rol dus altijd persoonlijk relevante info. Alles strak gegroepeerd in de ’mijn omgeving’ (net als bijvoorbeeld ’mijn overheid’).

Zaken die te maken hebben met werk, inkomen en bedrijfsprocessen staan overzichtelijk bij elkaar. Met name werk- en inkomensgerelateerde zaken en tools voor de bedrijfsprocessen zijn hier in terug te vinden. De portalen hebben 3 informatiebronnen: informatie van de werkgever, de betrokken dienstverleners én innovaties van Reflexo.

Recent zijn OrgPlan en Reflexo gaan samenwerken om een HCM-oplossing gestalte te geven. Vanuit het My-HRPlaza concept worden de producten van de beide bedrijven geintegreerd aangeboden.

Training is een essentieel onderdeel voor het succes van het systeem. Zowel voor de OrgPlan - als voor de Reflexo-software zijn er superuser-trainingen van een dag. Deze trainingen worden op locatie gegeven.

Een goed functionerende helpdesk is eveneens van belang. Snelle en duidelijke antwoorden op uw vragen, helpen u verder op weg. Wij zorgen ervoor dat u altijd verder kunt.

Software moet onderhouden worden. De omliggende systemen veranderen, waardoor de organigram software moet mee veranderen. Eiland automatisering maakt steeds meer plaats voor (web) integratie