Oplossingen (Human Capital Management)

Een HCM-systeem is het vervolg op een HR-systeem. Een HR-systeem zorgt ervoor dat u uw personeel correct kunt registreren om vervolgens aan allerlei wettelijke bepalingen te kunnen voldoen. Denk aan loonbetaling, inhouding sociale lasten, WKR, Poortwachter, etc. U bespaart er tijd mee, maar uw personeel gaat er niet harder of beter door werken. Een HCM-systeem doet dat wel: zowel de werknemer als de werkgever hebben er baat bij. Het kapitaal dat u in uw werknemers geinvesteerd heeft, gaat beter renderen.

VOOR LIJNMANAGERS

VOOR WERKNEMERS

PERFORMANCE - het meten van prestaties. Deze kunnen zowel subjectief (beoordeling) als objectief (gerealiseerde omzet) gemeten worden en zonodig langs de tijdas geregistreerd worden. Steeds meer bedrijven gaan over tot prestatiegericht belonen. Dat maakt het meten van prestaties de eerste stap.

COMPENSATION - ofwel flexibel belonen. Aan de hand van de prestatiemeting, kan er een te besteden budget aan iedere werknemer worden toegekend. Vervolgens mag de werknemer binnen dat budget een set aan arbeidsvoorwaarden uitzoeken. Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer krijgt meer waar voor z'n geld en de werkgever kan op sociale lasten besparen. De oplossing is geheel self supporting en vergt geen extra tijd.

ONBOARDING - het aan boord halen en wegwijs maken van werknemers. Recruteren is een belangrijk proces: niet alleen om de personeelssterkte op peil te houden maar ook om de leeftijds-, kennis- en kostenopbouw te optimaliseren. Maar het wegwijs maken in de organisatie is minstens zo belangrijk. Temeer daar dienstverbanden steeds korter lijken te worden. Een veelheid aan relevante documenten en tools zorgen ervoor dat de werknemer altijd geinformeerd is.
TEAMWORK - éénmaal aan boord komt men staads vaker in teams (communities) te werken waar deelnemers snel met elkaar communiceren (appen, chatten, etc.) en documenten uitwisselen. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: men wil deze communicatie graag vanaf eigen servers laten verlopen en men wil de aan- en afmeldingen tot communities automatisch laten verlopen als afgeleide van HR/Payroll-registraties.

Cloud - My-HRPlaza is volledig webbased, draait in de cloud en maakt gebruik van moderne technologie. U kunt de software draaien vanaf ieder apparaat (PC, tablet of smartphone) gebruik makend van ieder besturingssysteem (Windows, iOS, of Android).  U hoeft daarvoor geen software te installeren.

Modulair - My-HRPlaza omvat een verzameling aan HR software producten voor zowel de werknemer als de werkgever. Alhoewel ze van verschillende leveranciers (kunnen) zijn, hebben ze gemeen dat ze volledig geintegreerd zijn en van dezelfde database gebruik maken. De oplossingen zijn modulair beschikbaar.


My-HRPlaza vervangt geen HR/Payroll-systemen maar sluit er juist op aan. Er zijn (web) interfaces met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Raet/Visma en Workforce. Centraal staan de producten van OrgPlan en Reflexo.