Voor Managers

Lijn managers hebben een dubbele verantwoordelijkheid: ze moeten niet alleen hun werknemers tevreden en gemotiveerd houden, ze moeten bovenal hun targets halen. Om die te behalen zullen hun mensen individuele prestaties moeten leveren. Lijn managers meten daarom twee zaken: de individuele performance van hun medewerkers en de performance die daar tegenover moet staan.

Lijn managers hebben een dubbele verantwoordelijkheid: ze moeten niet alleen hun werknemers tevreden en gemotiveerd houden, ze moeten bovenal hun targets halen. Om die te behalen zullen ze hun mensen moeten aansporen om individueel prestaties te leveren. Lijn managers moeten daarom de performance van hun medewerkers meten in relatie tot het volbrengen van hun targets.

Tegenover een prestatie hoort een beloning te staan. Aangezien werknemerbeloningen de grootste kostenpost van vrijwel ieder bedrijf zijn, is het van belang om hier behoedzaam mee om te springen. Vanuit Finance worden er beloningsbudgetten per formatieplaats c.q. afdeling aangereikt. Hierin zit voor lijnmanagers ruimte om hun werknemers te belonen middels bijvoorbeeld een salarisverhoging of een bonus. Doorgaans krijgen de goed presterenden meer toebedeeld dan de slecht presterenden. Het is aan de lijnmanager om er voor te zorgen dat er evenwicht is zonder dat er budgetten overschreden worden.

Wanneer er toebedeeld is, ontstaan er individuele budgetten per maand voor het komend budgetjaar. Het is een trend om die budgetten steeds meer flexibel te laten uitbetalen (flexibele arbeidsvoorwaarden). Daarvoor dient de werknemer een keuzemenu aangereikt te krijgen. Het voordeel werkt aan twee kanten: werknemers halen meer "genot" uit de hun toebedeelde euro's en werkgevers besparen op werkgeverslasten.

Individueel Budget

Essentieel is dat er een individueel te besteden budget bekend is, dat de werknemer geheel naar eigen inzichten mag opmaken. Dit budget dient maandgebonden te zijn. Immers in de ene maand kan er meer te besteden zijn dan in de andere maand.


Beveiligd Portal

Werknemers kunnen hun keuzes maken vanuit een goed beveiligde portal waar twee factor authenticatie (2FA) wordt toegepast. Daardoor kunnen ze te allen tijde bij hun keuzes komen en deze zo nodig aanpassen of aanvullen.

Payroll Aansturing

De gemaakte keuzes worden automatisch doorgestuurd naar het HR/Payroll-systeem ter verwerking. Daarna verschijnt de digitale loonstrook in de persoonlijke portal, zodat de werknemer de gemaakte keuzes en de uitvoering ervan kan controleren.