Voor HR

HR moet vooruit kijken: de werknemers die er morgen moeten werken, moeten gisteren al gerekruteerd zijn en vandaag al klaargestoomd worden. Strategische Personeels Planning is daarom niet voor niets een hot topic. HR maakt in het kader daarvan een plaatje van de toekomstige organisatie die nagestreefd moet worden. De invulling daarvan is de "to-do list" van HR.

Het verschil tussen opvolgingsplanning en doorstroom is de tijdspanne: veel kritische posities zijn dermate complex en veeleisend dat kandidaten er klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Maak daarom vroegtijdig opvolgingsplannen met als doel om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten. Meer ...

Formatieplanning - Hier wordt een schets gemaakt van de toekomstige organisatie. Hoe ziet de structuur er uit? Welke functies komen er in voor? En welke formatie is gewenst? Feitelijk gaat het om de gewenste organisatie zonder de mensen. Meer ...

Functies beschrijven – Een belangrijke volgende stap, zowel informeel (om de juiste mensen te kunnen vinden) als formeel (om juridische posities te kunnen innemen). Werkgever en werknemer moeten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Meer ...

Instroom

De essentiële laatste stap is de invulling. Nu gaat het wel om de mensen. Wie stroomt er in, uit of door? In feite een soort schaakspel. Iedere doorstromer laat een lege plek achter. Daarom is het handig als er een pool van geschikte instromers en doorstromers voor handen is. Meer ...

Doorstroom

De gedachte er achter is dat key-posities nooit onbezet mogen blijven. Daarom moeten geschikte kandidaten op tijd worden aangetrokken en klaargestoomd worden voor hun nieuwe uitdagingen. Meer ...

Uitstroom

Voor een optimale invulling van de formatie zal er ook uitstroom moeten plaatsvinden, die deels niet vrijwillig zal zijn. Dit is een gevoelig proces daat aan veel regels gebonden is. Zorgvuldigheid loont. Meer ...