Compensation (Beloning)

Tegenover performance staat compensation. Twee onderwerpen spelen hierbij een rol: 1.) hoe veel geld wordt er voor een werknemer uitgetrokken en 2.) hoe kan dit geld fiscaal optimaal worden besteed.

Persoonlijk budget

In het verlengde van Budgeting, waarbij er afdelings- en/of formatieplaats budgetten worden vastgesteld, kunnen er persoonlijke budgetten worden toegekend voor het nieuwe (boek)jaar. Wanneer dat voor de kerst gebeurt, kan de werknemer de vrije tijd benutten om een eigen keuzepakket samen te stellen.

Iedere werknemer kan in het eigen portal zijn of haar persoonlijk budget terugvinden. Waarna dit budget gebruikt kan worden om invulling te geven aan bronnen en doelen. Het keuzesysteem controleert voortdurend of deze met elkaar in evenwicht zijn.

Zodra de keuze gemaakt zijn, geeft de werknemer dit door, waarop het systeem een bevestigingsmail stuurt. Alle correspondentie over de gemaakte keuzes en de uitvoering daarvan verschijnt in het portal van de werknemer.


Fiscale optimalisatie

Bij de maken van keuzes adviseert het systeem ook over de fiscale optimalisatie. De werkkosten regeling bijvoorbeeld kan door iedereen vrij benut worden. Daarboven geldt het gebruikelijkheidscriterium. Ook zijn er gerichte vrijstellingen. Vaak laten werknemer en werkgever een deel van de mogelijkheden onbenut, waardoor de belastingdruk hoger dan noodzakelijk is.

Afspraken met leveranciers

Het keuzesysteem gaat nog een stap verder door aansluiting mogelijk te maken met uw leveranciers. Zo zijn er standaard interfaces met e-leveranciers (voor laadpalen en zonnepanelen) en met pensioenleveranciers. Werknemers kunnen via hun portals offertes op maat laten maken en hun keuzes doorgeven. Het keuzesysteem rekent vervolgens uit wat voor effect de gemaakte keuzes hebben op de netto bestedingsruimte.