(HR) Analytics

Deze analyses draaien bij voorkeur vanuit een MSS-omgeving, Zij zijn er op gericht om de lijnmanager van informatie te voorzien. Hierdoor kunnen ze vroegtijdig aktie te ondernemen om straks problemen te voorkomen. Doel is vooral om een team gekwalificeerde mensen aan het werk te hebben en binnen budget te blijven.

MSS

Belangrijk is het "for your eyes only" aspect: managers zien alleen hun eigen mensen. My-HRPlaza kan een organisatie letterlijk “opknippen”, waardoor er voor iedere manager een eigen (fysiek gescheiden) mini-bestand ontstaat. Deze bestanden mogen elkaar overlappen, bijvoorbeeld de directeur krijgt een bestand met alle mensen.

RAPPORTAGETOOLS

My-HRPlaza omvat een zeer breed scala aan vaste - en adhoc rapportagetools: tabellen, grafieken, heathmaps, organigrammen en modeling. Ook zijn er what-if analyses mogelijk door in te voeren en te schuiven.