TimeSerie

Modules: Connector, Viewer, Editor en TimeSeri

Tijdreeks (TimeSerie) organigrammen zijn de overtreffende trap van Power organigrammen. Belangrijkste verschil is de tijdas. Waar een Power organigram een "foto" van het heden is, is een TimeSerie-organigram een "film" van en naar de toekomst. De tijdas wordt in beeld gebracht en er worden multi-organigrammen getoond. De TS12-module, heeft daarom een 12 maal groter aantal boxes en werkt samen met de (uitgebreide) TS Connector, die een tijdas kan aanleggen.

Extrapolatie

Een belangrijk aspekt van HCM is planning. Strategische PersoneelsPlanning, ofwel SPP. Daartoe dient er een toekomstplaatje van de organisatie met haar dan aanwezige werknemers worden aangelegd. Zo'n plaatje met de hand invoeren is veels te tijdrovend, Vandaar dat er geëxtrapoleerd moet worden. TimeSerie is daar toe in staat en creëert zo de basis voor SPP en HCM.

Viewer

Read-Only oplossing.

U kunt uw organigrammen bereiken vanaf het Internet of Intranet op ieder moment, vanaf elke plaats via uw webbrowser. De Viewer is compatible met Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox, en draait op alle devices. Met de Viewer kunnen uw werknemers navigeren en zoeken in contact-organigrammen, terwijl uw professionals hun analyses kunnen maken in metrics-organigrammen. Geavanceerde, dynamische visuele organigrammen helpen u uw personeelspopulatie beter te begrijpen en analyseren.


Editor

Read-Write oplossing.

Wanneer uw organisatie vast staat, geregistreerd is en als sourcefile in het juiste formaat beschikbaar is, dan heeft u de Editor niet nodig. Maar wanneer uw organisatie gebouwd (of herbouwd) moet worden, dan is de Editor vereist.

Een organigram is de beste tool om organisaties te bouwen. Het is als een jig-saw puzzel: u ziet steeds hoe het er uitziet tot zover, welke puzzelstukjes nog ingepast moeten worden en welke stappen u reeds genomen heeft (track & trace).


TimeSerie

Read-Write + Extrapolatie oplossing.

De TimeSerie-module is bovenal een ophoging van de boxlimiet met een factor 12 (of 13, wanneer men met 4-weekse perioden werk). Dit is van belang voor budgettering. Voor een detail budget is het belangrijk om te weten of een promotie per 1 mei of per 1 september ingaat. In het jaar-organigram kan iedere organisatie wijziging exact getimed worden. Een jaar- cq. 12-maandsorganigram is qua boxaantal ook een factor 12 groter. Met de TimeSerie-module wordt de licentiegrootte navenant bijgesteld en komt het maken van jaarplannen binnen handbereik.