OrgPlan is gespecialiseerd in budgetteringsoplossingen die gebaseerd zijn op haar organigramtechnologie. Deze toepassingen worden onder de naam My-Orgchart gevoerd.

Reflexo is gespecialiseerd in oplossingen voor flexibele arbeidsvoorwaarden. Deze draaien samen met My-Orgchart inhaar webportal. Deze combinatie wordt als de HR Webshop gebracht.

HR Webshop

De HR Webshop is de digital workspace bij uitstek waar alle applicaties voor het personeel samenkomen. Iedere klant krijgt een company website die open gezet kan worden voor alle werknemers van het bedrijf. Gebruikers loggen in met zijn of haar inlogcode en password. Tweeweg-authenticatie wordt toegepast om gevoelige informatie, zoals loonstroken, gekozen arbeidsvoorwaarden en vetrouwelijke memo's, goed af te schermen. HRWebsite bevat applicaties voor HR, Finance, lijnmanagement en de werknemers. Hieronder worden ze samengevat:

SUCCESSION PLANNING - ofwel opvolgingsplanning. Het verschil tussen opvolgingsplanning en doorstroom is de tijdspanne: veel kritische posities zijn dermate complex en veeleisend dat kandidaten er klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Maak daarom vroegtijdig opvolgingsplannen met als doel om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

Er kunnen meerdere plannen (scenario’s) door verschillende gebruikers uitgewerkt worden

FLEX BENEFITS - ofwel flexibele arbeidsvoorwaarden. Een formatieplan is een toekomstfilm van de organisatie die opgebouwd is uit afdelingen, formatieplaatsen en werknemers. Waarbij een formatieplaats een functie op de afdeling is. Op formatieplaatsnivo wordt de gewenste fte vastgelegd (het budget). Op werknemernivo de gerealiseerde fte (de actuals). Alhoewel werknemers pas achteraf toegevoegd worden, is het raadzaam om ze tijdelijk even vooraf op hun plek te zetten om het budget te onderbouwen.
 

PERFORMANCE - het meten van prestaties. Deze kunnen zowel subjectief (beoordeling) als objectief (gerealiseerde omzet) gemeten worden en zonodig langs de tijdas geregistreerd worden. Steeds meer bedrijven gaan over tot prestatiegericht belonen. Dat maakt het meten van prestaties de eerste stap.

COMPENSATION - ofwel flexibel belonen. Aan de hand van de prestatiemeting, kan er een te besteden budget aan iedere werknemer worden toegekend. Vervolgens mag de werknemer binnen dat budget een set aan arbeidsvoorwaarden uitzoeken. Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer krijgt meer waar voor z'n geld en de werkgever kan op sociale lasten besparen. De oplossing is geheel self supporting en vergt geen extra tijd.

BUDGETING - ofwel het budgetteren van de personeelskosten. Op basis van een goed formatieplan kunnen fte's worden omgerekend naar geldbedragen. Het model kan dat vrij nauwkeurig in een handomdraai doen. Ook is het mogelijk om loonrondes door te voeren zodat er aan het begin van het jaar voor iedere werknemer een beschikbaar geldbedrag is. De bedragen kunnen zowel naar formatieplaatsen als naar kostenplaatsen omgerekend worden. Daarna zijn ze beschikbaar voor verdere budgettering.

HR ANALYTICS - ofwel het analyseren van gegevens. Analytics beperkt zich niet alleen tot budgetten en kosten. Alle gegevens in het model zijn beschikbaar voor verdere analyse. Speciaal voor dit doel zijn er OLAP of hypercube faciliteiten beschikbaar, waarmee de gebruiker zelfs z'n analyses kan maken. Vooraf is het mogelijk om de datasets in te perken, zodanig dat iedere manager alleen z'n eigen mensen ziet. Een belangrijke analyse is het meten van de budgetuitputting. Speciaal voor dit doel worden de journaalposten uit het payroll-systeem opgehaald.

Analyses worden gepresenteerd in tabel of (kleuren)grafiek vorm.

ONBOARDING - het aan boord halen en wegwijs maken van werknemers. Recruteren is een belangrijk proces: niet alleen om de personeelssterkte op peil te houden maar ook om de leeftijds-, kennis- en kostenopbouw te optimaliseren. Maar het wegwijs maken in de organisatie is minstens zo belangrijk. Temeer daar dienstverbanden steeds korter lijken te worden. Een veelheid aan relevante documenten en tools zorgen ervoor dat de werknemer altijd geinformeerd is.

TEAMWORK - éénmaal aan boord komt men staads vaker in teams (communities) te werken waar deelnemers snel met elkaar communiceren (appen, chatten, etc.) en documenten uitwisselen. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: men wil deze communicatie graag vanaf eigen servers laten verlopen en men wil de aan- en afmeldingen tot communities automatisch laten verlopen als afgeleide van HR/Payroll-registraties.

De HR Webshop vervangt geen HR/Payroll-systemen maar sluit er juist op aan. Er zijn (web) interfaces met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Raet/Visma en Workforce. Centraal staan de producten van OrgPlan en Reflexo.

Om de My-HRPlaza producten bevindt zich een portal, die er voor zorgt dat iedere gebruiker uitsluitend de informatie ziet waar hij of zij toe gerechtigd is. Reflexo levert deze portal.

Klik hier of op het "free" symbool om de gratis versie aan te vragen. Klik hier om meer over de producten aan de weet te komen, of klik hier om ze een maand gratis te testen.


Cloud - My-HRPlaza is volledig webbased, draait in de cloud en maakt gebruik van moderne technologie. U kunt de software draaien vanaf ieder apparaat (PC, tablet of smartphone) gebruik makend van ieder besturingssysteem (Windows, iOS, of Android).  U hoeft daarvoor geen software te installeren.

Modulair - My-HRPlaza omvat een verzameling aan HR software producten voor zowel de werknemer als de werkgever. Alhoewel ze van verschillende leveranciers (kunnen) zijn, hebben ze gemeen dat ze volledig geintegreerd zijn en van dezelfde database gebruik maken. De oplossingen zijn modulair beschikbaar.